Professors
Associate Professors
Lecturers
Home > Faculty > Professors > 


.

Business Administration Department
 
XU Xiangyi

YANG Huixin

CHEN Zhijun

WANG Yiming

LI Jun

XIE Yongzhen

CHEN Dan

 

 

Marketing Department
 
WANG Xingyuan

HU Zhengming

YU Guang

 

 

Accounting Department
 
LIU Hongwei

PAN Ailing

ZHANG Yuming

YUAN Mingzhe

LIU Huifeng

 

 

Tourism Department
 
WANG Degang

SONG Zhenchun

 

 

Management Science and Engineering Department
 
DING Ronggui

LIU Gang

WU Aihua

YANG Xuejin

WANG Ziliang

WEN Decheng

 

 

Information Management Department
 
QI Guijie

ZHAO Bingxin

PENG Zhizhong

JIANG Sanbao

JIAO Jiwen

 

 

 

© SCHOOL OF MANAGEMENT SHANDONG UNIVERSITY Y-Axis