Professors
Associate Professors
Lecturers
Home > Faculty > Lecturers > 


.

Business Administration Department
 
WANG Jun

LI Mingsheng

SUN Shaobo

MA Lei

BAN Bo

CHEN Zhenhua

LI Jinghua

CHEN Weibo

SHI Yan

XU Xiting

ZHANG Xiaofeng

FENG Wenna

 

 

Marketing Department
 
WANG Guiping

LĘ╣ Yanling

XU Li

YANG Yang

LI Hongliu

GUO Yan

WANG Yi

REN Rong

 

 

Accounting Department
 
JU Xueqin

LI Qifeng

LIU Hongyan

LIU Weidong

TANG Bei

YUAN Xiuyu

YUAN Changming

ZHANG Jianmei

ZHU Yumei

 

 

Tourism Department
 
SUN Ping

 

 

Management Science and Engineering Department
 
NULL

 

 

Information Management Department
 
JIA Xiaoyi

GAI Jianhua

XIE Jingci

 

 

 

© SCHOOL OF MANAGEMENT SHANDONG UNIVERSITY Y-Axis